loading

Cần Giờ BSB Resort

THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Địa chỉ: Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tổng diện tích đất: 8.96527 ha
  • Nội dung công việc:
    – Quy hoạch 1/500
    – Tư vấn pháp lý & địa phương
    – Thiết kế ý tưởng bởi Kiến trúc sư Tây Ban Nha Salvador Perez Arroyo

Cần Giờ BSB Resort

Danh mục

1. Quy hoạch

Ngày

November 17, 2017

Client

Chia sẻ

CANTAVIL LONG HẢI RESORT

Dự án trước đó: 8. Khác
Ngày: 03 November 2017

Xem thêm