loading

Căn hộ dịch vụ Tân Sơn Nhất

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 97.521 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 156.000 m2
Số tầng: 8 khối – 8 tẩng
Địa chỉ: quận Bình Tân, Tp. HCM
Nội dung công việc:
– Thiết kế điều chỉnh quy hoạch 1/500
– Lập dự án đầu tư, Thiết kế cơ sở

Dự án Căn hộ dịch vụ Tân Sơn Nhất do Alinco thiết kế đạt giải The Best Architecture Multiple Resident năm 2011 thuộc giải thưởng International Property Awards được tổ chức hàng năm. Giải thưởng cao nhất cho hạng mục nhà ở.

Căn hộ dịch vụ Tân Sơn Nhất

Danh mục

2. Chung cư

Ngày

May 7, 2017

Client

Chia sẻ

Chung cư Phúc Lợi

Dự án trước đó: 2. Chung cư
Ngày: 06 May 2017

Xem thêm