loading

Căn hộ Long Phước

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: Lô A – 6.217 m2 , Lô B1 – 4.361m2 –
Tổng diện tích sàn xây dựng: Lô A – 12.497 m2 , Lô B1 – 14.417 m2
Địa chỉ: Phường Long Phước, Quận 9, TP. HCM
Nội dung công việc:
– Thiết kế cơ sở
– Thiết kế thi công
– Tổng dự toán

Căn hộ Long Phước

Danh mục

2. Chung cư

Ngày

February 12, 2011

Client

Chia sẻ

Cao ốc căn hộ Blue Star

Dự án trước đó: 2. Chung cư
Ngày: 12 January 2011

Xem thêm

Cao ốc căn hộ Evervill

Dự án sau đó: 2. Chung cư
Ngày: 14 February 2011

Xem thêm