loading

Cao ốc căn hộ Blue Star

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 33.154,2 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 198.000m2
Địa chỉ: phường Bình Thuận, quận 7, TP. HCM.
Nội dung công việc:
– Thiết kế ý tưởng
– Thiết kế quy hoạch 1/500

Cao ốc căn hộ Blue Star

Danh mục

2. Chung cư

Ngày

January 12, 2011

Client

Chia sẻ

Cao ốc căn hộ Helios

Dự án trước đó: 2. Chung cư
Ngày: 29 September 2010

Xem thêm

Căn hộ Long Phước

Dự án sau đó: 2. Chung cư
Ngày: 12 February 2011

Xem thêm