loading

Cao ốc căn hộ Evervill

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 4,93 ha
Tổng diện tích sàn xây dựng: 242.277 m2
Địa chỉ: quận Bình Tân, TP. HCM
Nội dung công việc:
– Thiết kế quy hoạch 1/500
– Thiết kế cơ sở
– Thiết kế thi công
– Tổng dự toán

Cao ốc căn hộ Evervill

Danh mục

2. Chung cư

Ngày

February 14, 2011

Client

Chia sẻ

Căn hộ Long Phước

Dự án trước đó: 2. Chung cư
Ngày: 12 February 2011

Xem thêm

Him Lam Riverside

Dự án sau đó: 2. Chung cư
Ngày: 21 March 2011

Xem thêm