loading

Cao ốc căn hộ Helios

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 7.493 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 72.884,8 m2
Địa chỉ: phường 16, quận 8 , Tp. HCM
Nội dung công việc:
– Thiết kế cơ sở
– Thiết kế thi công
– Tổng dự toán

Cao ốc căn hộ Helios

Danh mục

2. Chung cư

Ngày

September 29, 2010

Client

Chia sẻ

Khu dân cư Minh Sơn

Dự án trước đó: 1. Quy hoạch
Ngày: 26 July 2010

Xem thêm

Cao ốc căn hộ Blue Star

Dự án sau đó: 2. Chung cư
Ngày: 12 January 2011

Xem thêm