loading

Cao ốc căn hộ Him Lam Chợ Lớn

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 40.810 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 210.074,6 m2
Địa chỉ: phường 11, quận 6, TP. HCM
Nội dung công việc:
– Lập dự án đầu tư
– Thiết kế cơ sở
– Thiết kế thi công – tổng dự toán
– Thiết kế nội thất
Dự án đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng

Cao ốc căn hộ Him Lam Chợ Lớn

Danh mục

2. Chung cư

Ngày

May 19, 2014

Client

Chia sẻ