loading

Cao ốc căn hộ Tân Sơn Nhì

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 2.090,7 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 17.337 m2
Địa chỉ: quận Tân Phú, TP. HCM
Nội dung công việc:
– Thiết kế ý tưởng

Cao ốc căn hộ Tân Sơn Nhì

Danh mục

2. Chung cư

Ngày

April 22, 2011

Client

Chia sẻ