loading

Chung cư Him Lam Phú Đông

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 5,363.02 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 40,964.4 m2
Địa chỉ: Phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Nội dung công việc:
– Thiết kế thi công
(*) Thiết kế ý tưởng bởi Green Design

Chung cư Him Lam Phú Đông

Danh mục

2. Chung cư

Ngày

July 23, 2014

Client

Chia sẻ

Mega Ruby

Dự án sau đó: 3. Nhà ở
Ngày: 14 August 2014

Xem thêm