loading

Chung cư Him Lam Thạch Bàn 2

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 3.980 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 36.450 m2
Địa chỉ: phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội
Nội dung công việc:
– Thiết kế thi công
– Tổng dự toán
Dự án đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng

Chung cư Him Lam Thạch Bàn 2

Danh mục

2. Chung cư

Ngày

November 1, 2015

Client

Chia sẻ

Him Lam Phú Đông

Dự án trước đó: 3. Nhà ở
Ngày: 01 November 2015

Xem thêm