loading

Chung cư Phúc Lợi

Tổng diện tích dự án: 81.120 m2
Tổng diện tích sàn: 283.926,88 m2
Địa điểm: Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội
Nội dung công việc:

  • Quy hoạch 1/500
  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế thi công
  • Lập dự toán

Chung cư Phúc Lợi

Danh mục

2. Chung cư

Ngày

May 6, 2017

Client

Chia sẻ

Cao ốc căn hộ Khải Hoàn

Dự án trước đó: 2. Chung cư
Ngày: 24 March 2017

Xem thêm