loading

Chung cư Sông Nhuệ – Sail Tower

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 9.832 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 70.628m2
Số tầng: 27-30 tầng.
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội
Nội dung công việc:
– Thiết kế quy hoạch 1/500
– Thiết kế cơ sở
– Thiết kế kỹ thuật
– Tổng dự toán

Chung cư Sông Nhuệ – Sail Tower

Danh mục

2. Chung cư

Ngày

June 23, 2008

Client

Chia sẻ

Văn phòng 538 Cách Mạng Tháng Tám

Dự án trước đó: 5. Văn phòng
Ngày: 05 February 2008

Xem thêm