loading

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 325,144 m2
Địa chỉ: Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Nội dung công việc:
– Thiết kế quy hoạch 1/2000

KHU NHÀ Ở GOLDEN PENINSULA

Danh mục

1. Quy hoạch

Ngày

November 3, 2017

Client

CANTAVIL LONG HẢI RESORT

Dự án sau đó: 6. Nghỉ dưỡng
Ngày: 03 November 2017

Xem thêm