loading

Him Lam City

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 440 ha
Tổng diện tích sàn: 4.800.000 m2
Dân số: 60.000 người
Địa chỉ: phường Long Biên, Hà Nội
Nội dung công việc:
– Thiết kế quy hoạch 1/500

Him Lam City

Danh mục

1. Quy hoạch

Ngày

December 1, 2015

Client

Chia sẻ

Him Lam Vĩnh Tuy

Dự án sau đó: 3. Nhà ở
Ngày: 25 December 2015

Xem thêm