loading

HIM LAM PHÚ AN

  • Tổng diện tích đất: 18.170,7 m2
  • Tổng diện tích sàn: 103.029,4 m2
  • Tầng cao: 17 tầng
  • Địa chỉ: Đường Thủy Lợi, phường Phước Long A, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
  • Nội dung công việc:

– Thiết kế cơ sở
– Thiết kế thi công
– Tổng dự toán

HIM LAM PHÚ AN

Danh mục

2. Chung cư

Ngày

August 18, 2016

Client

Chia sẻ

Khu dân cư Thạch Bàn

Dự án trước đó: 2. Chung cư
Ngày: 20 April 2016

Xem thêm