loading

Hope Tower

Thông tin dự án:
Địa chỉ: thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Nội dung công việc:
– Thiết kế ý tưởng

Hope Tower

Danh mục

5. Văn phòng

Ngày

December 4, 2012

Client

Chia sẻ

Khu dân cư Him Lam Thạch Bàn 1

Dự án trước đó: 4. Phức hợp
Ngày: 27 August 2012

Xem thêm