loading

Khahomex Tower

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 2.904,47 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 36010,9 m2
Địa chỉ: phường 1, quận 4, Tp. HCM
Nội dung công việc:
– Thiết kế ý tưởng

Khahomex Tower

Danh mục

2. Chung cư

Ngày

May 16, 2013

Client

Chia sẻ

Lô A – Him Lam Chợ Lớn

Dự án trước đó: 2. Chung cư
Ngày: 06 May 2013

Xem thêm