loading

Khu căn hộ và dịch vụ thương mại Full House

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 3.275,47 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 27.468 m2
Địa chỉ: phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. HCM
Nội dung công việc:
– Lập dự án đầu tư
– Thiết kế cơ sở
– Thiết kế thi công

Khu căn hộ và dịch vụ thương mại Full House

Danh mục

2. Chung cư

Ngày

June 4, 2010

Client

Chia sẻ

Trường Quốc Tế ICAE

Dự án trước đó: 9. Khác
Ngày: 03 June 2010

Xem thêm

Khu dân cư Minh Sơn

Dự án sau đó: 1. Quy hoạch
Ngày: 26 July 2010

Xem thêm