loading

Khu dân cư Him Lam Thạch Bàn 1

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 86.364 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 565.970 m2
Quy mô: 23 khối
Địa chỉ: Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Nội dung công việc:
– Thiết kế ý tưởng quy hoạch
– Thiết kế cơ sở
– Thiết kế thi công
– Tổng dự toán

Khu dân cư Him Lam Thạch Bàn 1

Danh mục

4. Phức hợp

Ngày

August 27, 2012

Client

Chia sẻ

Sunrise City

Dự án trước đó: 2. Chung cư
Ngày: 17 August 2012

Xem thêm

Hope Tower

Dự án sau đó: 5. Văn phòng
Ngày: 04 December 2012

Xem thêm