loading

Khu dân cư Minh Sơn

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 6,66 ha
Tổng diện tích sàn xây dựng: 147.500 m2
Địa chỉ: Phường Phú Hữu, quận 9, TP. HCM
Nội dung công việc:
– Lập dự án đầu tư
– Thiết kế cơ sở

Khu dân cư Minh Sơn

Danh mục

1. Quy hoạch

Ngày

July 26, 2010

Client

Chia sẻ

Cao ốc căn hộ Helios

Dự án sau đó: 2. Chung cư
Ngày: 29 September 2010

Xem thêm