loading

Khu dân cư Thạch Bàn

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 75.678 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 422.086 m2
Số tầng: 18 tầng.
Địa chỉ: quận Long Biên, Hà Nội
Nội dung công việc:
– Thiết kế ý tưởng
– Thiết kế quy hoạch 1/500

Khu dân cư Thạch Bàn

Danh mục

2. Chung cư

Ngày

April 20, 2016

Client

Chia sẻ