loading

Khu du lịch sinh thái Thuỷ Hoàng Nguyên

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 112 ha
Địa chỉ: xã Đasar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
Nội dung công việc:
– Thiết kế quy hoạch 1/500
– Thiết kế thi công
– Tổng dự toán

Khu du lịch sinh thái Thuỷ Hoàng Nguyên

Danh mục

6. Nghỉ dưỡng

Ngày

June 16, 2009

Client

Chia sẻ

Nhà VH Thiếu nhi thị xã Long Khánh

Dự án trước đó: 9. Khác
Ngày: 24 April 2009

Xem thêm