loading

Khu nghỉ dưỡng Long Phước

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 180.258,3 m2
Địa chỉ: phường Long Phước, quận 9, TP. HCM
Nội dung công việc:
– Thiết kế ý tưởng
– Thiết kế quy hoạch 1/500

Khu nghỉ dưỡng Long Phước

Danh mục

6. Nghỉ dưỡng

Ngày

April 12, 2011

Client

Chia sẻ

Him Lam Riverside

Dự án trước đó: 2. Chung cư
Ngày: 21 March 2011

Xem thêm