loading

Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 70.928,7 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 104.819,8 m2
Địa chỉ: phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội
Nội dung công việc:
– Thiết kế thi công
– Tổng dự toán

Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc

Danh mục

3. Nhà ở

Ngày

September 9, 2014

Client

Chia sẻ

Mega Ruby

Dự án trước đó: 3. Nhà ở
Ngày: 14 August 2014

Xem thêm