loading

Khu phức hợp Dịch Vọng Hậu

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 24.144 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 303.414 m2
Địa chỉ: phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Nội dung công việc:
– Thiết kế ý tưởng
– Thiết kế quy hoạch 1/500

Khu phức hợp Dịch Vọng Hậu

Danh mục

4. Phức hợp

Ngày

January 4, 2013

Client

Chia sẻ

Hope Tower

Dự án trước đó: 5. Văn phòng
Ngày: 04 December 2012

Xem thêm