loading

Him Lam Phú Đông

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất toàn khu: 51.973,5 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng nhà phố liên kế: 32.916 m2
Địa chỉ: phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Nội dung công việc:
– Lập dự án
– Thiết kế cơ sở
– Thiết kế thi công mẫu nhà
– Dịch vụ pháp lý

Him Lam Phú Đông

Danh mục

3. Nhà ở

Ngày

November 1, 2015

Client

Chia sẻ

Chung cư Him Lam Thạch Bàn 2

Dự án sau đó: 2. Chung cư
Ngày: 01 November 2015

Xem thêm