loading

Him Lam Vĩnh Tuy

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 162.391 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 78.976 m2
Địa chỉ: phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội
Nội dung công việc:
– Thiết kế quy hoạch 1/500
– Thiết kế thi công mẫu nhà

Him Lam Vĩnh Tuy

Danh mục

3. Nhà ở

Ngày

December 25, 2015

Client

Chia sẻ

Him Lam City

Dự án trước đó: 1. Quy hoạch
Ngày: 01 December 2015

Xem thêm