loading

Lô A – Him Lam Chợ Lớn

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 1.529,82 m2
Tổng diện tích sàn: 5.781,8 m2
Địa chỉ: phường 11, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

Lô A – Him Lam Chợ Lớn

Danh mục

2. Chung cư

Ngày

May 6, 2013

Client

Chia sẻ

Khu phức hợp Dịch Vọng Hậu

Dự án trước đó: 4. Phức hợp
Ngày: 04 January 2013

Xem thêm

Khahomex Tower

Dự án sau đó: 2. Chung cư
Ngày: 16 May 2013

Xem thêm