loading

Lô Y – Căn hộ cao cấp Tân Hưng

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 3.883,5 m2
Tổng diện tích sàn: 36.893 m2
Số tầng: 24 tầng
Địa chỉ: phường Tân Hưng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Nội dung công việc:
– Thiết kế cơ sở
– Thiết kế thi công
– Tổng dự toán

Lô Y – Căn hộ cao cấp Tân Hưng

Danh mục

4. Phức hợp

Ngày

May 28, 2017

Client

Chia sẻ

KHU NHÀ Ở GOLDEN PENINSULA

Dự án sau đó: 1. Quy hoạch
Ngày: 03 November 2017

Xem thêm