loading

Long Bien Golf Luxury Villa

Thông tin dự án:

Tổng diện tích xây dựng : 76,868 m2
Địa chỉ: Quận Long Biên Tp. Hà Nội
Nội dung công việc: Thiết kế ý tưởng

Long Bien Golf Luxury Villa

Danh mục

8. Khác8. OTHER

Ngày

August 16, 2018

Client

Chia sẻ