loading

Long Bien Golf Luxury Villa

Thông tin dự án:

Tổng diện tích xây dựng : 76,868 m2
Địa chỉ: Quận Long Biên Tp. Hà Nội
Nội dung công việc: Thiết kế ý tưởng

Long Bien Golf Luxury Villa

Danh mục

9. Khác

Ngày

August 16, 2018

Client

Chia sẻ

Ascent Garden Homes

Dự án sau đó: 4. Phức hợp
Ngày: 24 May 2019

Xem thêm