loading

Mega Village

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 57.556 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 52.063,8 m2
Địa chỉ: phường Phú Hữu, quận 9, TP. HCM
Nội dung công việc:
– Thiết kế cơ sở
– Thiết kế thi công
– Thiết kế trang trí nội thất
Dự án đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng

Mega Village

Danh mục

3. Nhà ở

Ngày

November 25, 2014

Client

Chia sẻ

Khu nghỉ dưỡng Le Meridien

Dự án sau đó: 8. Khác
Ngày: 30 December 2014

Xem thêm