loading

Nhà khách Tây Nam Bộ

Thông tin dự án
Tổng diện tích đất: 2.713,4 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 7.773,3 m2
Địa chỉ: phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
Nội dung công việc:
– Thiết kế cơ sở
– Thiết kế thi công
– Tổng dự toán
Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng

Nhà khách Tây Nam Bộ

Danh mục

9. Khác

Ngày

October 14, 2011

Client

Chia sẻ

Chung cư Nguyễn Thượng Hiền

Dự án trước đó: 2. Chung cư
Ngày: 06 July 2011

Xem thêm