loading

Nhà ở xã hội Hùng Vương

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 12,32 ha
Tổng diện tích sàn xây dựng: 229,808 m2
Số tầng: 21 tầng
Địa chỉ: phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Nội dung công việc:
– Thiết kế quy hoạch 1/500
– Thiết kế cơ sở

Nhà ở xã hội Hùng Vương

Danh mục

1. Quy hoạch

Ngày

December 2, 2009

Client

Chia sẻ

Complex Tông Đản

Dự án sau đó: 4. Phức hợp
Ngày: 11 January 2010

Xem thêm