loading

Nhà VH Thiếu nhi thị xã Long Khánh

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 7.147,4 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 3.587,9 m2
Địa chỉ: Phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Nội dung công việc:
– Thiết kế thi công
– Tổng dự toán
Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng

Nhà VH Thiếu nhi thị xã Long Khánh

Danh mục

9. Khác

Ngày

April 24, 2009

Client

Chia sẻ

Trung tâm thương mại Tây Ninh

Dự án trước đó: 9. Khác
Ngày: 11 April 2009

Xem thêm