loading

NM Bao Bì Nhựa Hưng Long

Thông tin dự án:
Tổng diện tích sàn xây dựng: 2.400 m2
Địa chỉ: huyện Bình Chánh, TP. HCM

NM Bao Bì Nhựa Hưng Long

Danh mục

7. Công nghiệp

Ngày

January 11, 2007

Client

Chia sẻ