loading

Sân golf Long Biên

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 106,71 ha
Địa chỉ: phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
Nội dung công việc:
– Thiết kế quy hoạch 1/500

Sân golf Long Biên

Danh mục

1. Quy hoạch

Ngày

November 25, 2013

Client

Chia sẻ

Khu phức hợp Him Lam Ba Son

Dự án trước đó: 4. Phức hợp
Ngày: 02 August 2013

Xem thêm

Văn phòng IT – KHU HH2

Dự án sau đó: 5. Văn phòng
Ngày: 06 January 2014

Xem thêm