loading

Sunrise City

Thông tin dự án
Tổng diện tích đất toàn khu: 51.260 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 438.496 m2
Quy mô: 14 khối, 25 – 35 tầng
Địa chỉ: phường Tân Hưng, quận 7, TP. HCM
Nội dung công việc:
– Lập dự án
– Thiết kế cơ sở

Sunrise City

Danh mục

2. Chung cư

Ngày

August 17, 2012

Client

Chia sẻ