loading

Trung tâm đào tạo – Khu công nghệ cao TPHCM

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 53.371,4 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 82.907,4 m2
Địa chỉ: Khu công nghệ cao Tp. HCM
Nội dung công việc:
– Thiết kế quy hoạch 1/500

Trung tâm đào tạo – Khu công nghệ cao TPHCM

Danh mục

9. Khác

Ngày

May 16, 2013

Client

Chia sẻ

Khahomex Tower

Dự án trước đó: 2. Chung cư
Ngày: 16 May 2013

Xem thêm