loading

Trung tâm thương mại Tây Ninh

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 14.682,3 m²
Tổng diện tích sàn xây dựng: 38.760 m²
Địa chỉ: tỉnh Tây Ninh
Nội dung công việc:
– Thiết kế ý tưởng

Trung tâm thương mại Tây Ninh

Danh mục

8. Khác

Ngày

Tháng Tư 11, 2009

Client

Chia sẻ