loading

Trường dân tộc nội trú Hậu Giang

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 22.876,21 m²
Tổng diện tích sàn xây dựng: 10.033,56 m²
Địa chỉ: huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Nội dung công việc:
– Thiết kế thi công
– Tổng dự toán

Trường dân tộc nội trú Hậu Giang

Danh mục

9. Khác

Ngày

July 10, 2009

Client

Chia sẻ

Nhà ở xã hội Hùng Vương

Dự án sau đó: 1. Quy hoạch
Ngày: 02 December 2009

Xem thêm