loading

Trường Quốc Tế ICAE

3Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 1.992 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 1.704 m2
Số tầng: 2 tầng
Địa chỉ: Khu Him Lam 6A, Huyện Bình Chánh, TP. HCM
Nội dung công việc:
– Thiết kế trang trí nội thất

Trường Quốc Tế ICAE

Danh mục

9. Khác

Ngày

June 3, 2010

Client

Chia sẻ

Villa Park

Dự án trước đó: 3. Nhà ở
Ngày: 13 April 2010

Xem thêm