loading

Văn phòng 538 Cách Mạng Tháng Tám

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 7.032,9 m2
Địa chỉ: số 538 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, TP. HCM
Nội dung công việc:
– Lập dự án đầu tư
– Thiết kế cơ sở
– Thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán

Văn phòng 538 Cách Mạng Tháng Tám

Danh mục

5. Văn phòng

Ngày

February 5, 2008

Client

Chia sẻ

NM Bao Bì Nhựa Hưng Long

Dự án trước đó: 7. Công nghiệp
Ngày: 11 January 2007

Xem thêm