loading

Văn phòng IT – KHU HH2

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 13.196 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 83.905 m2
Địa chỉ: Phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội
Nội dung công việc:
– Thiết kế thi công
– Tổng dự toán

Văn phòng IT – KHU HH2

Danh mục

5. Văn phòng

Ngày

January 6, 2014

Client

Chia sẻ

Sân golf Long Biên

Dự án trước đó: 1. Quy hoạch
Ngày: 25 November 2013

Xem thêm