loading

Villa Park

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 112.419 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 142.667 m2
Địa chỉ: phường Phú Hữu, quận 9, TP HCM
Nội dung công việc:
– Thiết kế quy hoạch 1/500
– Thiết kế ý tưởng
– Thiết kế thi công và tổng dự toán
Dự án đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng

Villa Park

Danh mục

3. Nhà ở

Ngày

April 13, 2010

Client

Chia sẻ

Trường Quốc Tế ICAE

Dự án sau đó: 9. Khác
Ngày: 03 June 2010

Xem thêm