loading

Xưởng May An Phước

Thông tin dự án:
Tổng diện tích đất: 9.152 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 15.920,6 m2
Địa chỉ: đường M -14, khu công nghiệp Tân Bình, quận Bình Tân
Nội dung công việc:
– Khảo sát địa hình, địa chất
– Thiết kế thi công – tổng dự toán
– Dịch vụ pháp lý
Công trình đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng

Xưởng May An Phước

Danh mục

7. Công nghiệp

Ngày

January 11, 2012

Client

Chia sẻ