loading

Xưởng May Thêu Quang Thiên

Thông tin dự án:
Tổng diện tích sàn xây dựng: 1.983 m2
Địa chỉ: quận Bình Chánh, TP. HCM

Xưởng May Thêu Quang Thiên

Danh mục

6. Công nghiệp

Ngày

January 1, 2007

Client

Chia sẻ