loading

Xưởng SX Mốp Tường Hồng

Thông tin dự án:
Tổng diện tích sàn xây dựng: 3.420 m2
Địa chỉ: huyện Bình Chánh., TP. HCM

Xưởng SX Mốp Tường Hồng

Danh mục

7. Công nghiệp

Ngày

January 5, 2007

Client

Chia sẻ

Xưởng May Thêu Quang Thiên

Dự án trước đó: 7. Công nghiệp
Ngày: 01 January 2007

Xem thêm