loading

2016

Tháng Tư 25, 2017

Top 10 công ty kiến trúc hàng đầu Việt Nam do BCI Awards bình chọn

Xem thêm

2015

Tháng Tư 25, 2017

Top 10 công ty kiến trúc hàng đầu Việt Nam do BCI Awards bình chọn  

Xem thêm

2012 – 2013

Tháng Tư 25, 2017

The Best Mixed-used Development in Asia Pacific for Him Lam Ba son project by International Property Awards. The Best High – rise Arc

Xem thêm

2011

Tháng Tư 25, 2017

Top 10 công ty kiến trúc hàng đầu Việt Nam do BCI Asia Awards bình chọn

Xem thêm