loading

Alinco được thành lập năm 2001, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng với những dịch vụ chính:

  • Tư vấn Thiết kế Quy hoạch
  • Tư vấn Địa phương
  • Tư vấn Thiết kế Kiến trúc
  • Tư vấn Quản lý dự án
  • Tư vấn Thiết kế Kết cấu & Cơ điện
  • Tư vấn Thẩm tra
  • Tư vấn Thiết kế Nội thất, Ngoại thất
  • Tư vấn Giám sát thi công
  • Tư vấn Lập tổng dự toán

 

Xem thêm