loading

Dịch vụ tư vấn giám sát thi công

Tháng Bảy 3, 2018

dich-vu-tu-van-giam-sat-thi-cong

Giám sát thi công là chỉ các công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và đánh gía công việc những người tham gia công trình. Nó lấy hoạt động của hạng mục công trình xây dựng làm đối tượng; lấy pháp luật, quy định, chính sách và tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan, văn bản hợp đồng công trình làm chỗ dựa, lấy quy phạm thực hiện công việc, lấy nâng cao hiệu quả xây dựng làm mục đích. Trong mọi hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình đều cần có sự giám sát.

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

Để đảm bảo chất lượng thi công cho công trình, ngoài việc cần có một nhà thầu xây dựng tốt, thì vai trò của tư vấn giám sát rất quan trọng. Alinco cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công giúp chủ đầu tư đảm bảo việc thi công xây dựng đúng hồ sơ thiết kế, theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng. Ngoài ra, đội ngũ giám sát giàu kinh nghiệm của Alinco sẽ giúp hỗ trợ thiết kế xử lý, phát hiện các sai sót kỹ thuật giảm thiểu rủi ro cho khách hàng thông qua việc giám sát liên tục và chuyên nghiệp.

Phạm vi công việc tư vấn giám sát sẽ bao gồm:

– Giám sát chất lượng thi công công trình.
– Kiểm tra biện pháp thi công và an toàn lao động.
– Giám sát tiến độ thực hiện công việc.
– Giám sát và thử nghiệm chất lượng vật liệu xây dựng.
– Kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công.
– Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định.
– Xác nhận bản vẽ hoàn công công trình.

 

 

Chia sẻ